İŞ YERİNİN DEVRİ HAKLİNDE İŞÇİLER KIDEM TAZMİNATI ALMAYA HAK KAZANIR MI ?

  İşçinin çalıştığı iş yerinin, devri işçinin sözleşmesini sona erdirmemektedir. Devredilen iş yerinde çalışan işçilerin…